Vision 2022

Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) er byrådets overordnede plan for Sorø Kommune. Vision 2022 udstikker retningen for kommunens udvikling i de kommende år.

Se Vision og Planstrategi 2022 her. 

Se Hvidbogen her. 

Se Idékataloget her.   

 

 Verdensmaal Til Vision

Ni udvalgte verdensmål

Byrådet har valgt, at der i denne byrådsperiode særligt skal være fokus på ni af FN's 17 verdensmål. 

Mål 3: Sundhed og trivsel 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13: Klimaindsats

Mål 17: Partnerskaber for handling

FN's Verdensmål

Byrådet i Sorø Kommune har valgt at lade FN's 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien 2022. FN's verdensmål er en ambitiøs og global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab.

Vision og planstrategien 2022 er et vigtigt signal om, at vi i Sorø Kommune mener, at selvom man er lille, kan man godt tænke stort. At man som mindre kommune godt kan have et større udsyn og tage ansvar, som rækker ud over kommunegrænsen og ind i fremtiden. 

Læs mere om hvad FN's verdensmål betyder for Sorø Kommune, og hvordan kommunen og borgerne kan bidrage til en bæredygtig fremtid.