Vision 2022

Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) er byrådets overordnede plan for Sorø Kommune. Vision 2022 udstikker retningen for kommunens udvikling i de kommende år.

Se Vision og Planstrategi 2022 her. 

Se Hvidbogen her. 

Se Idékataloget her.   

 

 Verdensmaal Til Vision

Oplev FN's Verdensmål

Glæd dig til event-karavanen Global Goals Tour kommer på besøg i 2019. Her kan du opleve FN's Verdensmål gennem inspirerende og tankevækkende udstillinger og aktiviteter for hele familien. Hver event sætter fokus på et tema i FN's verdensmål. 

 

Lørdag den 11. maj kl. 10-14. TEMA: GENBRUG

Lørdag den 1. juni kl. 10-14. TEMA: SUNDHED

Lørdag den 22. juni kl. 10-14. TEMA: EMBALLAGE

Lørdag den 10. august kl. 10-14. TEMA: FØDEVARER

Lørdag den 31. august kl. 10-14. TEMA: NATUR

Lørdag den 21. september kl. 10- 14. TEMA: ENERGI

 

De fleste events finder sted på Torvet i Sorø, enkelte events vil finde sted andre steder. Nærmere info følger.

 

FN's Verdensmål

Byrådet i Sorø Kommune har valgt at lade FN's 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien 2022. FN's verdensmål er en ambitiøs og global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab.

Vision og planstrategien 2022 er et vigtigt signal om, at vi i Sorø Kommune mener, at selvom man er lille, kan man godt tænke stort. At man som mindre kommune godt kan have et større udsyn og tage ansvar, som rækker ud over kommunegrænsen og ind i fremtiden. 

Læs mere om hvad FN's verdensmål betyder for Sorø Kommune, og hvordan kommunen og borgerne kan bidrage til en bæredygtig fremtid.