Vision 2022

Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) er byrådets overordnede plan for Sorø Kommune. Vision 2022 udstikker retningen for kommunens udvikling i de kommende år.

 

Forslag til Vision og Planstrategi 2022 er i offentlig høring fra 29. juni til 21. september 2018. Borgere, foreninger, virksomheder og andre interesserede inviteres hermed til at give et besyv med i form af et høringssvar.

Se forslag til Vision og Planstrategi 2022 her

Send dit input som høringssvar til vision@soroe.dk

 

 Verdensmaal Til Vision

Vigtige datoer i 2018

22.-23. februar: Byrådets visionsseminar

8. maj: Borger- og interessentmøde med Connie Hedegaard

5. juni: Grundlovsdag og Klassisk Køredag

28. juni-21. september: Forslag i offentlig høring

11. september: Borger- og interessentmøde med Kristian Jensen

21. november: Endelig vedtagelse i Byrådet

 

FN's Verdensmål

Byrådet i Sorø Kommune har valgt at lade FN's 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien 2022. FN's verdensmål er en ambitiøs og global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab.

Vision og planstrategien 2022 er et vigtigt signal om, at vi i Sorø Kommune mener, at selvom man er lille, kan man godt tænke stort. At man som mindre kommune godt kan have et større udsyn og tage ansvar, som rækker ud over kommunegrænsen og ind i fremtiden. 

Læs mere om hvad FN's verdensmål betyder for Sorø Kommune, og hvordan kommunen og borgerne kan bidrage til en bæredygtig fremtid.