FN's 17 Verdensmål

Verdens mest ambitiøse plan 

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling betragtes som den mest ambitiøse plan nogensinde for en fælles udvikling af den globale verden.

På FN-topmødet i New York den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og
regeringsledere en ambitiøs udviklingsdagsorden, der frem til 2030 skal bane vej mod en mere lige og bæredygtig verden for hele klodens befolkning. Udviklingsplanen er et resul-tat af tre års diplomatisk arbejde, som startede ved Rio+20 topmødet i 2012, og planen betragtes som den mest ambitiøse plan nogensinde. Danmark var med fra starten, og re-geringens handleplan fra 2017 sætter rammen for det danske engagement i verdensmålene.

 

Verdensmålene
Verdensmålene - også kaldet United Nations Global Goals for Sustainable Development - belyser de enorme globale udfordringer som klimaforandringer, sult og fattigdom, der alle kræver opmærksomhed og fælles løsninger. Verdensmålene balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling - økonomisk, social og miljømæssig. Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's medlemslande til at afskaffe fattig-dom og sult i verden, bekæmpe ulighed, sikre god uddannelse og anstændige job og bedre sundhed til alle samt skabe mere vækst. Verdensmålene fokuserer desuden på at fremme sikkerhed og fred samt styrke internationale partnerskaber.

 

Et fælles sprog
Verdensmålene er med til at skabe en fælles ramme og et fælles sprog for at dreje udvik-lingen i den rigtige retning. Verdensmålene har derfor både en national og international
dimension. Den nye dagsorden understreger vigtigheden i et fælles samarbejde og en samlet indsats på tværs af landegrænserne for at opnå bedre resultater og sikre en bære-dygtig udvikling.

 

Videreførelse af 2015-målene
De 17 verdensmål bygger videre på resultaterne af de otte 2015-mål, som havde deadline ved udgangen af 2015. Erfaringerne viser, at det er muligt at opnå resultater, hvis man samarbejder på tværs af landene, opstiller konkrete mål, og hvis der er politisk opbakning. De nye verdensmål færdiggør dermed 2015-målene og tager endnu flere skridt fremad. Målet er, at sult og fattigdom skal udryddes, da alle har ret til et værdigt liv. Målene vil gælde for alle lande, rige som fattige, med højde for hvert lands udgangspunkt.

 

 

 

 

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø