Verdensmålene i Danmark

Regeringens handleplan fra 2017 sætter rammen og opfordrer alle aktører til at engagere sig i ver-densmålene - med den offentlige sektor som primus motor for implementeringen.

Danmark et af de lande, som har de bedste forudsætninger for at realisere verdensmålene. Regeringens handleplan fra 2017 sætter rammen for regeringens tilgang og prioriteter i forhold til, hvordan Danmark føl-ger op på verdensmålene.

Det er regeringens vision, at Danmark forsat skal være et frit, trygt og rigt land og samtidig gøre en forskel ude i verden. Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være et foregangsland inden for grøn omstil-ling og energieffektivitet, og at landet skal have et rigt plante- og dyreliv.

Handleplanen opfordrer alle aktører i Danmark til at engagere sig og arbejde for at nå verdensmålene. Rege-ringen ønsker, at den offentlige sektor skal være en motor for implementeringen af verdensmålene.