Verdensmålene i Sorø

Verdensmålene i Sorø Kommune 

Sorø Kommune har valgt ni af de 17 mål, som i særlig grad opleves som relevante for udviklingen af kommunen i Vision og Planstrategi 2022.

 

Verdensmål nr. 3:

"Sundhed og trivsel" handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

 

Verdensmål nr. 4:

"Kvalitetsuddannelse" handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.


Verdensmål nr. 7:

"Bæredygtig energi" handler overordnet om at øge energieffektiviteten og en bæredygtig energiforsyning.


Verdensmål nr. 8:

"Anstændige jobs og økonomisk vækst" handler om at fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.


Verdensmål nr. 9:

"Industri/erhverv, innovation og teknologi" handler om, at vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende for økonomisk vækst og udvikling. Den teknologiske udvikling er nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. For eksempel ved at skabe nye arbejdspladser og fremme energieffektivitet.


Verdensmål nr. 11:

"Bæredygtige byer og lokalsamfund" handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund.


Verdensmål nr. 12:

"Ansvarligt forbrug og produktion" handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Affaldsmængden skal reduceres gennem forebyggelse og genanvendelse, offentlige indkøb skal understøtte et ansvarligt forbrug, madspil skal reduceres, og alle skal have relevant information om en bæredygtig livsstil.


Verdensmål nr. 13:

"Klimaindsats" handler overordnet om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Det handler desuden om at integrere klimatiltag i politikker, strategier og planlægning.


Verdensmål nr. 17:

"Partnerskab for handling" handler om at fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

 

Læs Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs Sorø Erhvervsmagasin om verdensmål og virksomheder

 

 

Vision 2022

Vision og Planstrategien har valgt at sætte fokus på ni verdensmål. De ni verdensmål er blevet omformuleret til fire lokale temaer:

1. tema: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle

2. tema: Levende landsbyer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie

3. tema: Viden og vækst - arbejde og uddannelse for alle

4. tema: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi.

 

Sorø Kommune overordnede mål og ønsker er at:

1. Arbejde målrettet og tværfagligt med forebyggelse med særligt fokus på det gode hverdagsliv med sundhed og høj trivsel for alle borgere. 

2. Samarbejde med borgere og interessenter om at udvikle levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie - med særligt fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttlse. 

3. Der gennem stærke og innovatiive dagtilbud og skoler skabes grundlag for at kommunens børn og unge dannes og udannelse, så de kan tage aktiv del i fremtidens samfund med viden og vækst.

4. Kommunens erhvevsklima forsat udvikles.