Vision 2022

 

Verdensmaal Til Vision

Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) er byrådets overordnede plan for Sorø Kommune. Vision 2022 udstikker retningen for kommunens udvikling i de kommende år. 


Vision og Planstrategien sætter fokus på ni verdensmål. De ni verdensmål er rummet i fire lokale temaer:

1. tema: Det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle

2. tema: Levende landsbyer og lokalsamfund - med natur, kultur og historie

3. tema: Viden og vækst - arbejde og uddannelse for alle

4. tema: Erhverv, infrastruktur, innovation og teknologi.

 

De overordnede mål for Vision og Planstrategien er: 

1. Sorø Kommune vil arbejde målrettet, tværfagligt og med fokus på forebyggelse på at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv med sundhed og trivsel for alle borgere.

2. Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og historie - og med fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

3. Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund med viden og vækst.

4. Sorø Kommunes erhvervsklima udvikles fortsat - med øje for virksomhedernes behov og med fokus på løbende forbedring af rammevilkår.